Custom papers academic service


Mga katangian ng kultura ng sinaunang pamayanan

  1. Maliban sa kahalagahan nito sa pagsasaka, ang Nile ay nagsilbing mahusay na ruta sa paglalakbay noong mga panahong iyon. Ang Ika-13 Dinastiya ay bahagi ng Gitnang Kaharian.
  2. Tinangka rin niyang baguhin ang paniniwala ng mga tao ukol sa pagsamba sa maraming diyos.
  3. Ang Bagong Kaharian ay itinuturing na pinakadakilang panahon ng kabihasnang Egyptian.
  4. Laurel is proclaimed President of the Japanese- sponsored Philippine Republic. Siya ay pinalitan ni Tutankhamen 1334-1325 B.

Birth of Jose P. Rizal, the national hero of the Philippines. Andres Bonifacio gathers his leaders at a meeting in Balintawak, after which they proceeded to Pugadlawin where they agree to fight the war until the end.

Dec 30 Dr, Jose P. Rizal is executed at Bagumbayan, now called Luneta. Aguinaldo as the first President. July Emilio Aguinaldo establishes a republican government. Spain cedes Philippines to the United States, thus ending the 333 years of Spanish occupation. Quezon is inaugurated President of the Commonwealth Government on Nov.

During the Death March, 70,000 prisoners walk approximately 120 km. May The Fall of Corregidor. Japanese occupies the Philippines. Laurel is proclaimed President of the Japanese- sponsored Philippine Republic. A statue depicting Gen. Roxas is inaugurated President of the Philippine Republic on July 4 after 48 years of American colonial rule.

Continues rebuilding the country devastated by war. Magsaysay is elected President; he is acclaimed as man of the masses. His death in a plane crash on March 17, 1957 is widely mourned by the country.

Araling Panlipunan

Elected in November 1957. He formulates and implements the Filipino First policy. Macapagal, elected President, implements a Land Reform Program. He Changes the date of the Philippine independence from July 4 to June 12.

Marcos is elected President of the Philippines and reelected in 1969.